giriş koşulları
YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJANLAR VE ŞARTLARI

ABD/Program Adı

        Kontenjan                                         

                                    Özel Şartlar                                                                                                    

 

Sanat ve Tasarım(Tezli)

Yüksek Lisans Programı     

 

20

-Lisans mezunu olmak

-Üniversitemiz Güzel Sanatlar Enstitüsü`nün yüksek lisans öğrenci alımında belirlediği

  şartları taşıyor olmak.

-Alan dışından gelen öğrencilere bilimsel hazırlık verilir.