Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ

E-Posta: ahmetdonmez@karatekin.edu.tr