• Enstitü Yönetim Kurulu

    Doç. Dr. Muhammed Emin SOYDAŞ (Başkan)

    Doç. Dr. Ersoy YILMAZ (Üye)          

    Dr. Öğr. Üyesi Tunç BORAN (Üye)   

    Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DEMİRKOL (Üye)