Misyon

Eğitim-Öğretim, araştırma ve sanatsal üretimi sentezleyerek, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunan, uluslararası düzeyde bilimsel ve sanatsal rekabet içinde olan bireyler yetiştirmektir.