Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNMEZ

E-Posta: ahmetdonmez@karatekin.edu.tr