• Sanat ve Tasarım (Tezli Yüksek Lisans)

    2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı

    2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Final Sınav Programı

    Sanatsal ve bilimsel çalışma ilkelerine sahip, teknoloji-estetik etkileşiminden yararlanabilen, farklı sanat-tasarım disiplinlerine ait temel metotları bilerek bu bilgiyi yaratıcı bir fikre ve gerektiğinde bu fikri somutlaştıracak sanatsal bir icraya, bir tasarıma, bir görsel iletişim öğresine ve/ya da ekonomik bir değere dönüştürebilen bunu akademik bir dil ve zenginlikle ifade edebilecek teorik donanıma sahip akademisyenler, tasarımcılar, performans sanatçıları ve yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.