• Tanıtım

    Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitü 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30’ncu maddesine göre 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.