Öğrenci İşleri

Türkan YALMAN

E-posta: tyalman@karatekin.edu.tr

Dahili: 6343

________

Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı

Hüsnü BACAK