• Yabancı Uyruklu Öğrenciler

    1- Yurt dışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Türk uyruklu adaylar, birinci ve ikinci öğretim programlarına kaydolabilirler. Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde gelen veya YÖK kararıyla yerleştirilen ya da TÜBİTAK ve YTB gibi kurum ve kuruluşlardan burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu adaylar Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, değerlendirme dışı kaydedilirler. Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak yüksek lisans öğrenimi görmek üzere başvuran adaylar, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayıyla öğrenci olarak kabul edilirler. Başvurusu alınan yabancı uyruklu adaylardan yeterli düzeyde Türkçe bildiğine dair TÖMER diploması ya da ÇAKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen ve eşdeğerliliği kabul edilmiş olan bir kurum tarafından verilen Türkçe yeterlilik belgesi bulunanlara (Türkçe yeterlilik puanı 100 tam puan üzerinden en az 70 puan), Türkiye` de Türkçe eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar doğrudan lisansüstü eğitime alınırlar. Türkçe düzeyinin yeterli olduğu daha sonraki aylarda belgeleyen adaylar, yüksek lisans öğrenimlerine takip eden yarıyıldan itibaren başlayabilirler. Adaylara Türkçe öğrenmeleri için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda başarılı olamayan adaya bir ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

    2- Öğrenim dili yabancı bir dil olan lisansüstü programa kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet ettikleri ülkede İngilizce eğitim yapan bir eğitim kurumundan mezuniyetlerini veya İngilizce bilgilerini belgeleyen yeterli TOEFL veya eşdeğer sınav sonuçlarını ibraz etmeleri halinde Ensititü Yönetim Kurulu kararı ile merkezi yabancı dil sınavından muaf sayılabilir.

     

    Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıt Formu için tıklayınız