Formlar ve Belgeler

İlişik Kesme Formu (Öğrenci İstemi İle)
Kayıp Kimlik Dilekçesi
Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi
Seminer Değerlendirme Tutanağı
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Danışman Değişikliği İstem Formu
Not Onay Kaldırma İstem Formu
Tez Konusu Değişikliği Öneri Formu
Tez Öneri Formu
Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formu
Askerlik Sevk Tehir İptal Dilekçesi
Ders Muafiyeti Başvuru Dilekçesi
Mazeret Sınavı Formu
İkinci Danışman İstem Formu
İlişik Kesme Formu (Tezsiz Diploma)
GSE Tez Yazım Kılavuzu
GSE Tez Şablonu
GSE Tez Ekler
GSE Tez Chicago Kaynakça Yönetimi
GSE Tez APA Stili 7. Sürüm
Tez Savunma Sınavı Formları

S1- Jüri Öneri Formu

S2- Tez Savunma Sınavı Tutanağı

S3- Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

Mezuniyet Formları

M1- İlişik Kesme (Mezuniyet) Formu

M2- Tez Teslim Tutanağı

M3- Tez Kontrol Onay Formu

ÖRNEK_YÖK Tez Formu (pdf)