Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.02.2010 tarihinde kurulmuştur.

Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı bünyesindeki Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı 2017-2018 Akademik Yılında ilk öğrencilerini almıştır.

2019-2020 Akademik Yılında ise Sanat ve Tasarım–İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programında eğitim-öğretime başlanmıştır.