Tanıtım

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü`nde, disiplinlerarası niteliğe sahip Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı bünyesindeki iki farklı programda lisansüstü eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Ulusal ve uluslararası öğrencilerimiz Resim, Seramik, Grafik Tasarımı, Müzik, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sinema ve Televizyon ile Sanat Kuramı alanlarında yetkin öğretim elemanlarınca yürütülen dersler ve tez danışmanlıkları ile farklı konularda uzmanlaşma fırsatı bulmaktadır.