Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ersoy YILMAZ (Başkan)

Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ (Üye)

Doç.Dr.M.Gürbüz BEYDİZ (Üye )

Prof.Dr.Emin SOYDAŞ ( Üye )  

Prof. Dr. Tunç BORAN (Üye) 

Dr.Öğr.Üyesi Kerem GÜMAN (Üye)