Müdür Yardımcıları

                                                                     

Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ                                         Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ     

E-Posta: ahmetdonmez@karatekin.edu.tr                           E- Posta: mgbeydiz@karatekin.edu.tr