İdari Personel

                                                           ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

                                                               GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Müdürlük

Dahili

E-posta

Prof. Dr. Ersoy YILMAZ

Enstitü Müdürü

1613

ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr 

Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ

Enstitü Müdür Yardımcısı

2499

ahmetdonmez@karatekin.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Gürbüz BEYDİZ 

Enstitü Müdür Yardımcısı

2222

 mgbeydiz@karatekin.edu.tr 

Enstitü Sekreteri

Dahili

E-posta

Songül DURMAZ

Enstitü Sekreter V.

6342

sdurmaz@karatekin.edu.tr

Öğrenci İşleri

Dahili

E-posta

Türkan YALMAN

 

6343

tyalman@karatekin.edu.tr

Santral Tel :