Misyon

Bilimsel/sanatsal bilgi ve beceri ile donanmış, güncel gelişmeleri takip eden, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş, eleştirel düşünen ve evrensel değerlere saygılı mezunlar yetiştirmek; nitelikli lisansüstü tezler üretmek.