Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI İÇİN YOL HARİTASI

 

A         Şartlar

1)     Öğrencinin Uzmanlık Alan Dersi/ Tez Çalışmasından iki kez üst üste ya da toplamda üç kez “Başarısız” notu alması (ÇAKÜ 17/A)*

2)     Öğrencinin dört yarıyıl sonunda ders dönemini başarıyla tamamlamak için öngörülen koşulları/ölçütleri yerine getirememesi (ÇAKÜ 29/2)*  

3)      Öğrencinin savunma sınavına girmesi ve başarısız olması** (ÇAKÜ 32/9)

4)      Danışmanın tezi savunma sınavına sevk etmeyi reddetmesi

5)      Öğrencinin teze devam etmeyeceğine dair beyanı

6)     Tez savunma sınavında başarılı olduğu halde azamî süresi içinde tezini teslim etmemiş olması*

 

*Akademik takvimde “Bütünleme Sınavları Not Girişleri”nin son gününü izleyen 7 (yedi) iş günü içinde başvuru yapılmalıdır.

 **Sınavı izleyen 7 (yedi) iş günü içinde başvuru yapılmalıdır.

***Azamî öğrenim süresi içinde başvuru yapılmalıdır.

Not: Başvurular şahsen veya postayla yapılmalıdır.

B         Uygunluk Koşulları

1)         10 Ders* + Seminer **; 60 AKTS  (ÇAKÜ 18/2) almış/başarmış olmak

*Tez çalışmasına karşılık gelen ders (STA800 Yüksek Lisans Tezi) değerlendirmeye alınmaz.

**Seminer dersi kapsamında hazırlanıp sunulan ödev/rapor, “Bitirme Projesi” olarak kabul edilebilir.

Yukarıdaki şartları ve uygunluk koşullarını taşıyan öğrencilerin ilgili anabilim dalına dilekçe ile talebi halinde kendilerine “Tezsiz Yüksek Lisans Diploması” verilir.

Not: Azamî süreyi tamamlayanlar için 1 (bir) yarıyıl ek süre verilmektedir (Öğrencinin talebi, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı)