Üniversitemiz Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Projeleri ve Destek Miktarları (Ocak 2024)

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı’nın 04 Ocak 2024 tarih ve 01 nolu oturumunda alınan ve yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik tez projeleri başvurularına ilişkin hususları da içeren 01 nolu kararı aşağıdaki gibidir. Enstitümüz öğrencilerinin bilgilerine sunarız.

Karar 01. Üniversitemiz BAP Komisyonunun; 04.01.2024 tarih ve 01 nolu oturumunda alınan karar gereğince; 2024 yılı Bireysel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans Tez Projeleri ve Doktora Sanatta Yeterlik Tez Projeleri başvurularının 15 Ocak 2024 - 15 Mart 2024 tarihleri  arasında aşağıdaki kriterler dâhilinde alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

a) ÇAKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, ilk defa proje desteği almak üzere başvuran proje yürütücüsü öğretim elemanlarımıza öncelik hakkı tanınacaktır.

b) Devam eden Bireysel Araştırma Projesi olan yürütücüler ile bitirilen en son Bireysel Araştırma Projesinden yayını olmayan proje yürütücüleri yeniden proje başvurusunda bulunamazlar.

c) Ülkemiz ve İlimizin temel sorunlarına çözüm getirebilecek toplumsal, ekonomik ve kültürel konulardaki projelere bütçe imkânları dâhilinde öncelik verilecektir.

ç) Bireysel Araştırma Projeleri ve Yüksek Lisans Tez Projeleri destek miktarı 40.000 TL, Doktora Tez Projelerinde ise 60.000 TL olacak şekilde belirlenmiştir.

d) Bireysel Araştırma Proje önerisinde bulunan yürütücülerin, araştırılan konu ile ilgili Üniversitemiz dışından en az 5 adet hakem önerisinde bulunmaları istenecektir.

e) Proje bütçeleri oluşturulurken, yurtiçi yolluk giderleri (Araç kiralama, yolluk ve yevmiye, yakıt giderleri, konaklama, vb.) toplam bütçenin en fazla %40`ı kadar olacaktır. Ayrıntılı gerekçe, birim yönetim kurulunun kararı ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün önerisi ile talep edilmesi durumunda Rektörlük Oluru ile bu oran %60`a kadar çıkarılabilir. Yurt dışı yolluk giderleri karşılanmayacaktır.

f) Proje bütçeleri oluşturulurken; kırtasiye giderleri için ise en fazla 1.500 TL destek verilebilecektir.

g) Proje kapsamında talep edilecek makine ve teçhizatlarının ilgili birimlerde olup olmadığının teyidi yapıldıktan sonra temini gerçekleştirilebilecektir.

ğ) Proje kapsamında dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, yazıcı vb. münferit malzemeler talep edilmeyecektir.

h) Proje kapsamında analiz ve hizmet alımı yapılırken piyasa araştırması yapılıp ayrıntılı proforma ile birlikte ücretin temininin istenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ücret farkının çok olmaması durumunda, üniversitemiz bünyesinden talep edilecek hizmetlere öncelik verilebilecektir.

ı) Bireysel Araştırma Projeleri, Yüksek Lisans ve Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Projeleri kapsamında öğrencilere burs verilmeyecektir.

 

Yayınlanma Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe