Yönetim Kurulu

Prof. Dr. M. Emin SOYDAŞ (Başkan)

Doç. Dr. Ersoy YILMAZ (Üye)          

Dr. Öğr. Üyesi Tunç BORAN (Üye)   

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DÖNMEZ (Üye)